Dětská skupina

Logo OPZ bar

Název projektu: Dětská skupina Chýňata, místo Ke Školce 57, Chýně

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011728

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2019

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2022

 

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_112 s názvem „Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu“. Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Chýně a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Chýni a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny pro děti od tří let věku, do šesti let věku s kapacitou 12 dětí. Od září 2019 počítáme s rozšířením provozu pro děti od 18 měsíců. Cílem projektu je prostřednictvím rozšíření kvalitní péče o děti přispět k vyšší zaměstnatelnosti rodičů, zejména na trhu práce často diskriminovaných matek s malými dětmi a umožnit cílové skupině lepší sladění pracovního rytmu s péčí o děti.

Odbornou péči o Vaše dítě zajistí zkušené a kvalifikované vychovatelky, které zaručují individuální přístup ke každému dítěti.

S sebou k zápisu: občanský průkaz rodný list dítěte přihlášku do DS vyplněnou a potvrzenou od lékaře a potvrzení o zaměstnání/studiu/evidenci na ÚP (pokud nemáte možnost si ji vytisknout, je možno vyzvednout na Obecním úřadě, Hlavní 200 Chýně v úřední hodiny).

Potvrzení o zaměstnání/studiu/evidenci na ÚP ve výjimečných případech lze doložit po vydání předběžného rozhodnutí o přijetí dítěte do DS. S rodiči přijatých dětí bude následně uzavřena písemná Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Provoz DS: po – pá 7:00 – 17:00 hodin

Kontaktní osoba paní Petra Procházková tel. č. 725 049 129, email: dsprochazkova@chyne.cz

Školné: 2500,- Kč/měs
Strava (oběd plu 2 svačiny a pitný režim): 1600,- Kč/měs.(při 20 dnech), tj. 80,-Kč/den.

Chod dětské skupiny se řídí platným Provozním řádem DS a Výchovným plánem péče o děti v DS.

Organizace školního roku 2019/2020 v DS Chýňata

Provozní doba v pracovní dny 7:00 až 17:00 hodin.

Státní svátky, kdy je DS uzavřena:
Pondělí 28. 10. 2019
Vánoce 23. 12. 2019 až 5. 1. 2020
Pátek 10. 4. 2020
Pondělí 13. 4. 2020
Pátek 1. 5. 2020
Pátek 8. 5. 2020
Pondělí 6. 7. 2020

 

Ke stažení:

Přihlašovací formuláře:

Přihláška Dětská skupina

Potvrzení podpořené osoby

Smlouva DS

Ceník

Provozní řád DS

Plán výchovy a péče DS

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz